אתגר ישראל

אתגר ישראל

אתגר MakeWay ישראל

גיבוש בני נוער איכותיים ובניית תשתית חברתית ייחודית באמצעות הקמת צוותי משימה טכנולוגיים.

הכנה לצבא, לעולם ההייטק ולחיים מודעים בסביבה טכנולוגית.

משימת הצוות הראשית באתגר

הקמת רשת תקשורת אזורית עצמאית שמתבססת על תחנות הממסר של "אגודת חובבי הרדיו" וגיבוי באמצעות לווינים המצויידים בממסרים – ביניהם תחנת החלל הבינלאומית.

משימות משניות באתגר

פיתוח אפליקציות חיוניות לעתות שגרה ולחירום, שפועלות על בסיס הרשת שהקמנו. לדוגמה:

  • תקשורת מסרים מידיים (דוגמת וואטסאפ), על בסיס רשת רדיו (כך שאינה תלויה בחיבור לאינטרנט)
  • מערכת מצוקה לאיזורים ללא קליטה סלולרית
  • מערכת "I'm safe" למקרי חירום
  • ועוד...

לא נדרש ידע מוקדם

אנו מעבירים למשתתפים בתוכנית ההכשרה את כל הידע הדרוש.

  • הגישה החינוכית שמאחורי התוכנית - למידה מבוססת פרויקטים
  • הטכנולוגיה - לקוחה היישר מתעשיית ההייטק
  • והפרויקטים - מתבססים כולם על ציוד ודרישות מהעולם האמיתי (לא האקדמי)

גיבוי וסבסוד מהתעשייה

התוכניות זוכות לסבסוד ותמיכה תקציבית של החברות:

תוצרי הלימוד מתבססים על רכיבים עדכניים של חברות ענק: ST Microelectronics, Texas Instruments, Atmel.

תוכנית הלימודים

תוכניות הלימודים של MakeWay עוסקות בתחומים הטכנולוגיים החמים ביותר כיום ומעניקות לחניך ידע וניסיון מעשיים, שלא יוכל להשיג בשום מקום אחר.

פורמט הלימוד – אתגר MakeWay, ייחודי מסוגו בארץ, ומייצר סביבת למידה יצרנית-טכנולוגית על טהרת תרבות המייקרים. 

חובבי רדיו מהשנה הראשונה

כבר בשנה הראשונה יידרש כל חבר צוות לקבל רישיון חובב רדיו ממשרד התקשורת לצורך הפעלת הציוד שברשותו. הצוותים יעברו הכשרה מתאימה על מנת לעבור את מבחני הרישיון.

מה היא חובבות רדיו?  מתוך אתר האגודה לחובבי הרדיו בישראל:

"חובבות הרדיו היא תחביב מדעי וחברתי. היא מטפחת את הקשר החברתי בעולם, מקדמת את יכולותיו הטכנולוגיות של החובב ומשתתפת בסיוע לשירות הציבור והמדינה; אך תועלתה העיקרית היא בקידום הטכנולוגיה, על ידי ניסוי והפעלה של שיטות ואמצעים חדשים. חובבי הרדיו מתקשרים ביניהם במספר דרכים, ומניינם בעולם עומד על מיליונים."

חנות ציוד מקוונת

חנות המייקרים המקוונת של MakeWay מיועדת עבור צוותי האתגר בלבד לצרכי הזמנת ציוד.

רכישת ציוד נעשית בעזרת קרדיטים של MakeWay Coin, שכל צוות מקבל עם כניסתו לתוכנית, וצובר לאורך השנה.

מתודולוגית עבודה

המשתתפים בתוכנית עובדים בדיוק כמו שעובדים בעולם ההיי-טק.

אנו לומדים לעבוד עם מתודולוגיות פיתוח ובקרת משימות מסוג אג'ייל וסקארם, שנמצאות בשימוש נפוץ בתעשייה, ומוכיחות את עצמן כאשר הצוות נדרש לעמוד בזמן ובתקציב מוגבלים.

הרשמה לאתגר

ההרשמה לצוותי האתגר היא מקומית (דרך אתר הצוות), ומתבצעת בתחילת השנה.
אם הגעתם לדף זה ולא ביצעתם הרשמה דרך אתר הצוות, מלאו את פרטיכם בטופס זה: